• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

 

NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
Petak, 28 Siječanj 2011

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
219
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PROPISANIH NAREDBOM O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2011. GODINI

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini (»Narodne novine«, broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Naredba).

Članak 2.

Način provođenja propisanih mjera kontrole zdravlja životinja iz članka 1. ovoga Naputka određen je u dodacima I, II i III ovoga Naputka koji su njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/11-01/6
Urbroj: 525-06-1-0547/11-1
Zagreb, 17. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r

2. BJESNOĆA

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće
Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mogu provoditi:

– Ovlaštene veterinarske organizacije,
– Veterinarske prakse, veterinarske organizacije i veterinarske službe koje posjeduju rješenje Uprave za veterinarstvo o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti – cijepljenje pasa protiv bjesnoće.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mora se provoditi u ambulanti ili kućnoj posjeti, u skladu s rješenjem Uprave za veterinarstvo o udovoljavanju propisanim uvjetima, dodijeljenim ovlastima i Zakonom o veterinarstvu. Preporuča se cijepljenje i označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica u ambulantama.

Cijepljenje pasa obavlja doktor veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinar). Prije cijepljenja mora se provesti opći klinički pregled psa i očitati mikročip, odnosno propisanu oznaku.

Svi označeni psi moraju biti upisani u upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.

Psi, mačke i pitome vretice koji se u pratnji vlasnika stavljaju u međunarodni promet, moraju imati putovnicu za kućne ljubimce koju izdaju veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse kod kojih se kućni ljubimac nalazi u evidenciji, te biti mikročipirani.

Prilikom prvog cijepljenja i označavanja psa, vlasniku mora biti izdana putovnica za kućne ljubimce. Podaci u putovnici za kućne ljubimce moraju biti čitljivo ispisani plavom kemijskom olovkom, a otisak pečata i faksimila mora biti jasan.

Cijena putovnice za kućne ljubimce nije uključena u cijenu cijepljenja psa.

Ovlaštene veterinarske organizacije mogu cijepiti pse u skladu s dodijeljenim ovlastima i Pravilnikom o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine«, br. 181/03 i 145/08).

Veterinarske prakse, službe i veterinarske organizacije koje posjeduju rješenje Uprave za veterinarstvo o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti – cijepljenje pasa protiv bjesnoće, mogu cijepiti samo one pse koji se vode u Upisniku pasa pod njihovom evidencijom i pse koji se prvi put cijepe protiv bjesnoće. Ukoliko vlasnik želi cijepiti psa u ambulanti veterinarske prakse ili u veterinarskoj organizaciji u čijoj evidenciji Upisnika pasa se isti ne vodi, dužan je prije cijepljenja ishodovati potvrdu o odjavi psa iz Upisnika pasa. Nije dozvoljeno cijepljenje psa koji se vodi u evidenciji druge veterinarske organizacije/prakse, bez potvrde o odjavi psa iz evidencije (u skladu s procedurom objavljenom na web-stranici http://vcp.mps.hr).

Ovlaštene veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse koje obavljaju cijepljenje pasa protiv bjesnoće, dužne su do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec upisati podatke o cijepljenim psima u Upisnik pasa.

Prilikom cijepljenja psa protiv bjesnoće mora se provesti dehelmintizacija u skladu s dijelom IV, točka 34, stavak 1. Naredbe. Provedba dehelmintizacije uključena je u cijenu cijepljenja protiv bjesnoće.

Veterinar je dužan upozoriti posjednika psa o obveznom neškodljivom uklanjanju izmeta tijekom 48 sati nakon dehelmintizacije

IZVACI IZ ZAKONA O VETERINARSTVU I ZAKONA  O ZAŠTITI ŽIVOTINJA:

Posjednik psa obavezan je odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja veterinarskoj organizaciji u čijem se upisniku pas vodi.

Svi psi na području Republike Hrvatske koji navrše tri mjeseca moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće u narednih 14 dana, a psi koji nisu ranije cijepljeni, u roku od 14 dana od dana njegove nabave.

Cijepljenje protiv bjesnoće obvezno je provoditi svake kalendarske godine s tim da između dva cijepljenja ne smije proteći više od 12 mjeseci.

Psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.

Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od 3 dana

 

 

 

 
Sljedeća »

Sklonište za životinje Virovitica


 

Gdje smo?

 

Potražite nas na

 

Pretraživanje